Amerika neemt vergaande maatregelen tegen ongevaccineerden

Het net rondom ongevaccineerde mensen sluit zich steeds verder. De regels worden steeds strenger en de mensen die besluiten geen prik te nemen worden steeds meer tegen gewerkt. De Verenigde Staten hebben bijvoorbeeld vandaag nieuwe regels aangekondigd.

Vanaf 8 november mag je alleen naar de Verenigde Staten als je volledig gevaccineerd bent. Dit geldt voor iedereen die geen Amerikaanse staatsburger is of een permanente verblijfsvergunning heeft. Gevaccineerden moeten tevens een negatieve test kunnen laten zien. Minderjarigen en mensen die om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden zijn de uitzondering, maar ook zij moeten een negatieve test kunnen laten zien.